Підготовка бакалаврів

Під час навчання за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» у студентів формуються професійні компетенції інженерів-будівельників, які здійснюють проектування, будівництво та технічну експлуатацію промислових, цивільних, житлових, гідротехнічних будівель та споруд. 

В процесі навчання студенти оволодівають знаннями та навичками проектно-вишукувальної, будівельної, організаційно-управлінської та наукової діяльності.

Випускники факультету отримують затребувану кваліфікацію: у бакалаврів - «Бакалавр за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія"», у магістрів - «Магістр за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», що відкриває перед ними широкі перспективи у працевлаштуванні та подальшому професійному зростанні.

Підготовка фахівців-будівельників здійснюється із застосуванням сучасних форм та методів навчання.

Під час навчання на факультеті студенти проходять навчальні геодезичну, геологічну, гідрологічну практики. Факультет має широкий спектр обладнання та приладів для проведення практик на ділянках узбережжя Чорного моря та в його акваторії, в будівельних компаніях. Процес підготовки наших фахівців включає і виробничі практики, під час яких студенти отримують навички та досвід роботи в будівельних фірмах, морських і річкових портах, в проектних та науково-дослідних організаціях.

Наші студенти освоюють програмні комплекси, які використовуються для проектування та інженерних розрахунків в будівництві - «Autodesk», «Revet», «Ліра», «Мономах», «SCAD», «Concord», «Plaxis» та ін.

Відео-презентація спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія

Основні дисципліни, які вивчають студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»:

 • Опір матеріалів
 • Будівельне матеріалознавство
 • Гідравліка та технічна механіка рідини і газу
 • Інженерна геодезія
 • Інженерна геологія  і гідрогеологія
 • Механіка грунтів, основи і фундаменти
 • Будівельна механіка
 • Архітектура будівель і споруд
 • Планування міст та транспорт
 • Технологія та організація будівництва
 • Будівельні конструкції
 • Конструкції гідротехнічних споруд
 • Інженерні вишукування
 • Високотехнологічні позаберегові споруди
 • Проектування в системі Autodesk
 • Реконструкція будівель та споруд
 • Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище
 • Наукові дослідження та експеремент

Випускники з цієї спеціальності працюють:

У морських і річкових портах; перевантажувальних комплексах та терміналах; в будівельних компаніях; в проектних організаціях та науково-дослідних інститутах, в вищих навчальних закладах та ін.

Наші випускники можуть займати посади:

 • Інженер-будівельник
 • Інженер-гідротехнік
 • Проектувальник
 • Розробник вузлів
 • Інженер з нагляду за будівництвом
 • Інженер з організації та нормування праці
 • Інженер з якості
 • Інженера-лаборант
 • Конструктор з розрахунку цивільних і промислових будівель і споруд
 • Головний інженер проекту
 • Науковець і викладач в навчальних закладах

Термін підготовки бакалаврів: денна форма навчання – 4 роки; заочна – 4 років.

 

Підготовка магістрів

Навчання за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація - «Проектування, будівництво та забезпечення життєвого циклу будівель і споруд») дозволить нашим фахівцям надійно забезпечити життєвий цикл будівельних об'єктів - період, протягом якого здійснюються інженерні вишукування, проектування, будівництво (в тому числі консервація), експлуатація (в тому числі поточні ремонти), реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівлі або споруди.

Стадії життєвого циклу будівель і споруд можна характеризувати як: передпроектна - проектна - будівництва - експлуатації - закриття.

 • Передпроектна (початкова) стадія включає: аналіз ринку нерухомості, вибір об'єкта нерухомості, формування стратегії проекту, інвестиційний аналіз, оформлення вихідної дозвільної документації, залучення кредитних інвестиційних коштів
 • Стадія проектування включає: розробку фінансової схеми, організацію фінансування, вибір архітектурно-інженерної групи, керівництво проектуванням
 • Стадія будівництва полягає у виборі підрядника, координації ведення будівельних робіт і контролі якості будівництва, кошторисів витрат і витрат
 • Стадія експлуатації об'єкта нерухомості припускає: експлуатацію, об'єктів, їх обслуговування та ремонт

Особлива увага приділяється відносно новому виду діяльності, без якого неможливо уявити собі сучасний інвестиційно-будівельний проект - девелопмент нерухомості, з елементами якого ви познайомитеся в ході навчання. Під девелопментом (від англ. Development - розвиток) сьогодні розуміється будь-яка господарська діяльність, пов'язана з перетворенням існуючого об'єкта нерухомості і супутнім збільшенням його вартості.

Основні дисципліни, які вивчають студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» (підготовка магістрів):

 • Математичне моделювання в будівництві
 • Оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище
 • Інформаційні технології проектування енергоефективних будівель і споруд
 • Ріелторська справа і забезпечення життєвого циклу будівель і споруд
 • Правове забезпечення будівельного бізнесу
 • Основи проектування будівель і споруд
 • Динаміка будівельних споруд
 • Конструкції інженерних споруд
 • Кошторисна справа у будівництві
 • Інженерна геодезія в будівництві
 • Організація, планування та управління будівництвом
 • Наукові дослідження та експеримент

Наші фахівці відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки можуть виконувати такі види професійної діяльності:

 • Проектно-конструкторську
 • Проектно-кошторисну
 • Організаційно-управлінську
 • Виробничо-технологічну
 • Експериментально-дослідну

Для проведення навчального процесу і науково-дослідної роботи зі студентами факультет має навчальні лабораторії і комп'ютерні класи. Вони оснащені сучасним обладнанням і приладами, пакетами нових розрахункових програмних комплексів ( «Autodesk», «Revet», «Ліра», «Мономах», «SCAD», «Concord», «Plaxis» і ін.).

Наші випускники можуть займати посади:

 • Геодезист
 • Інженер-будівельник
 • Інженер по ТБ
 • Інженер з якості
 • Інженер з оптимізації
 • Інженер з нагляду за будівництвом
 • Конструктор по розрахунку цивільних і промислових будівель і споруд
 • Інженер-лаборант
 • Інженер з організації та нормування праці
 • Девелопер
 • Інженер з проектно-кошторисній роботі
 • Головний інженер проекту
 • Директор будівельних і проектних організацій
 • Науковець і викладач в навчальних закладах

Передові методи навчання, практична підготовка, високий професіоналізм викладачів зроблять вашу освіту на нашому факультеті ефективним, цікавим, сучасним і дозволить вам отримати затребувану кваліфікацію - «Магістр за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія», що відкриє перед вами хороші перспективи в працевлаштуванні і подальшому професійному зростанні.

Випускники про спеціальність

Термін підготовки магістрів: денна та заочна форми навчання - 1 рік 4 місяці

Наверх