Метою освітньої програми «Управління проектами» є підготовка фахівців сучасного типу, здатних приймати ефективні та своєчасні управлінські рішення, обґрунтовувати нові бізнес-ідеї та ініціювати відповідні проекти, здійснювати комплексне планування проектів з метою досягнення сталого розвитку підприємств.

Сьогодні проектне управління стало невід’ємною частиною будь-якого успішного підприємства. Фахівці даного профілю працюють у складі команди проекту, забезпечуючи управління часовими параметрами, витратами та ризиками під певні характеристики майбутнього продукту, який відповідає потребам сучасного ринку.

Фахівці з управління проектами можуть займати керівні посади на промислових підприємствах, в проектних установах, в органах державного управління та місцевого самоврядування, зокрема:

 • керівник проектів (менеджер проектів) різних галузей економіки;
 • директор з розвитку;
 • головний інженер проекту;
 • керівник проектного підрозділу в промисловості, будівництві, на транспорті, підприємствах зв’язку;
 • керівник планово-фінансового департаменту різних фірм, організацій, компаній;
 • керівник відділу проектування;
 • менеджер з управління ризиками;
 • аналітик інвестиційних компаній і фондів.

Основні дисципліни, що вивчають студенти відповідно до освітньої програми «Управління проектами»:

 • Менеджмент;
 • Маркетинг;
 • Адміністративне право;
 • Основи інвестиційного менеджменту;
 • Основи теорії конкуренції;
 • Ризик-менеджмент;
 • Маркетинг партнерських взаємодій;
 • Основи підприємництва;
 • Зовнішньо-економічна діяльність підприємства;
 • Стратегічне управління;
 • Управління якістю та сертифікація продукції;
 • Технологія прийняття управлінських рішень;
 • Управління ресурсами та витратами підприємства;
 • Етика ділового спілкування;
 • Логістика;
 • Управління транспортними процесами та системами та інші.

Навички та вміння, отримані в ході навчання:

 • володіння основними методами та інструментами менеджменту;
 • володіння методами управління проектами;
 • пошук і оцінка нових ринкових можливостей;
 • вміння формулювати бізнес-ідеї та моделювати бізнес-процеси;
 • вміння приймати обґрунтовані інвестиційні рішення;
 • оцінка впливу інвестиційних рішень на конкурентоспроможність компанії;
 • аналіз ризиків та конкурентного середовища;
 • оцінка умов і наслідків управлінських рішень;
 • розробка і реалізація маркетингової стратегії;
 • володіння методами прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні;
 • володіння сучасними технологіями управління персоналом;
 • участь у впровадженні інновацій;
 • розуміння сучасної системи управління якістю;
 • взаємодія зі службами інформаційних технологій і вміння ефективно використовувати інформаційні системи та інші.

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня Ph.D.

Факультет готує:

Бакалаврів

Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки 6 місяців.

Магістрів

Термін підготовки: денна форма навчання - 1 рік 6 місяців; заочна - 2 роки.

 

Наверх