Під час навчання на судномеханічному факультеті за спеціальністю «Річковий та морський транспорт» у студентів, які навчаються за освітніми програмами бакалаврів і магістрів, формуються професійні компетенції інженерів-судномеханіків, які здійснюють технічну експлуатацію суднових енергетичних установок.

Випускники факультету мають можливість працювати на всіх видах морських та річкових суден. Знання та навички, здобуті під час навчання, допоможуть їм керувати будь-яким сучасним обладнанням, яким укомплектовані морські та річкові судна по всьому світі. Перед випускниками відкриваються широкі можливості у працевлаштуванні та подальшому професійному зростанні.

Підготовка фахівців-судномеханіків здійснюється із застосуванням сучасних форм і методів навчання.

Під час навчання на факультеті студенти проходять навчальну і виробничу плавальні практики на суднах торгівельного та пасажирського флоту, отримують робочий диплом судномеханіка.

Університет має практичні бази, на яких здійснюється закріплення здобутих під час навчання знань та вмінь.

Основні дисципліни, які вивчають бакалаври:

 • Виживання в екстремальних ситуаціях
 • Технологія використання робочих речовин
 • Технічна термодинаміка і теплопередача
 • Основи суднової енергетики
 • Електротехніка
 • Суднові котельні установки
 • Суднові турбінні установки
 • Суднові допоміжні установки і системи
 • Суднові двигуни внутрішнього згоряння
 • Електрообладнання суден
 • Суднові піднімально-транспортні машини
 • Технічне обслуговування і ремонт суднових технічних засобів
 • Суднова холодильна техніка
 • Технічна експлуатація суднового електроенергетичного обладнання

Основні дисципліни, які вивчають магістри

Випускники даної спеціальності можуть:

 • здійснювати експлуатацію суднових енергетичних установок на рівні управління;
 • здійснювати технічне обслуговування і ремонт суднових енергетичних установок на рівні управління.

Наші випускники працюють:

у судноплавних компаніях, на суднах морського та річкового флоту, у крюїнгових компаніях, у суднобудівельних та судноремонтних компаніях.

Судномеханічний факультет готує:

Бакалаврів 


Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки 6 місяців.

Спеціалистів


Термін підготовки - форма навчання - 1 рік; заочна - 1 рік 6 місяців.

Магістрів


Термін підготовки: денна форма навчання - 1 рік 6 місяців; заочна - 1 рік 6 місяців.

 

Наверх