Інститут морського бізнесу запрошує на навчання в бакалавріат за освітньою програмою «Управління проектами» на денну та заочні форми по спеціальності 073 «Менеджмент».

Фахівці «Управління проектами» можуть займати керівні посади на промислових підприємствах, в проектних установах, в органах державного управління та місцевого самоврядування, зокрема:

 • керівник (менеджер) проектів різних галузей економіки;
 • директор з розвитку;
 • головний інженер проекту;
 • керівник проектного підрозділу в промисловості, будівництві, на транспорті, підприємствах зв’язку;
 • керівник планово-фінансового департаменту різних фірм, організацій, компаній;
 • керівник відділу проектування;
 • менеджер з управління ризиками;
 • аналітик інвестиційних компаній і фондів.

Навички та вміння, отримані в ході навчання:

 • пошук і оцінка нових ринкових можливостей;
 • вміння формулювати бізнес-ідеї та моделювати бізнес-процеси;
 • володіння основними методами та інструментами менеджменту;
 • вміння приймати обґрунтовані інвестиційні рішення;
 • оцінка впливу інвестиційних рішень на ринкову конкурентоспроможність компанії;
 • аналіз ризиків та конкурентного середовища;
 • оцінка умов і наслідків управлінських рішень;
 • участь в розробці і реалізації маркетингової стратегії;
 • володіння методами прийняття стратегічних, тактичних і оперативних рішень в управлінні;
 • володіння сучасними технологіями управління персоналом;
 • участь у впровадженні інновацій;
 • розуміння сучасної системи управління якістю;
 • взаємодія зі службами інформаційних технологій і вміння ефективно використовувати інформаційні системи.

При успішному завершенні курсу навчання видається диплом державного зразка. В дипломі вказується, що здобута кваліфікація: “Керівник проектів та програм в сфері матеріального, нематеріального виробництва”

Наверх