Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Освітній рівень: бакалавр

Освітня програма: "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітній рівень: магістр

Освітня програма: "Підприємництво на морському транспорті"

Освітній рівень: PhD

Освітня програма: "Підприємництво на водному транспорті"

Форми навчання: очна та заочна.

  Термін навчання:
 • для бакалаврів – 4 роки на очній і заочній формі;
 • для магістрів – 1 рік і 4 місяця на очній і заочній формах навчання;
 • для PhD – 4 роки на денній, вечірній і заочній формах навчання.

Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сьогодні дуже актуальна та перспективна.

Підприємницька діяльність багатогранна, охоплює організаційні, економічні, управлінські, правові, податкові та багато інших питань.

Ми готуємо фахівців-підприємців, які можуть працювати в будь-якій сфері бізнесу, та надаємо ексклюзивні знання щодо особливостей роботи в морській галузі.

Відео-презентація спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Основні дисципліни навчального плану студентів
 • Підприємництво;
 • Фінансове підприємництво;
 • Комерційне підприємництво;
 • Інноваційне підприємництво;
 • Міжнародна торгівля;
 • Митна справа;
 • Торги та контракти;
 • Стандартизація і сертифікація продукції та послуг;
 • Лідерство і партнерство у підприємницькій діяльності;
 • Проектний аналіз і ризики;
 • Біржова і банківська справа;
 • Логістичний менеджмент;
 • Морська торгівля.

Наш випускник – фахівець у галузі підприємництва – це управлінець (власник, керівник, директор, менеджер) нового покоління, здатний ефективно працювати в судноплавних, стивідорних, логістичних і транспортно-експедиторських, крюїнгових компаніях та в адміністрації морських портів, інших підприємствах морського транспорту, органах державного та регіонального управління, інвестиційно-консалтингових фірмах, на комерційних підприємствах і організаціях різних форм власності, або здійснювати біржову діяльність чи успішно започаткувати власну справу.

Про затребуваність спеціалістів з морського бізнесу свідчить високий рівень заробітної плати на підприємствах, який суттєво перевищує середній рівень по країні.

Отримавши престижну освіту в сфері морського бізнесу, Ви одержите блискучі перспективи працевлаштування, для Вас відкриється шлях до успішної кар'єри.

Ця спеціальність для тих, хто бажає розвиватися і впевнено підніматися кар'єрними сходами.

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня магістр

Корисна інформація

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ про проведення первинної акредитаційної експертизи з підготовки фахівців освітньо-професійної програми «Підприємництво на морському транспорті» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за другим (магістерським) рівнем в Одеському національному морському університеті

Наверх