1. Підприємницька діяльність в морській галузі Мета дисципліни – надання студентам теоретичними знаннями та практичними навичками підприємницької діяльності в морській галузі.…

 2. Управління розвитком підприємств морського транспорту Метою викладання навчальної дисципліни є оволодіння студентами суттю, змістом і структурою системи управління розвитком підприємств морського…

 3. Морська торгівля Мета дисципліни полягає в оволодінні студентами теоретичними знаннями та практичними навичками щодо сучасної ролі, закономірностей розвитку,…

 4. Організація біржової діяльності Метою викладання дисципліни є глибоке та всебічне вивчення механізмів функціонування біржового ринку через призму світового досвіду функціонування…

 5. Організація торгівлі Мета дисципліни – надання спеціальних теоретичних знань щодо організації торговельної діяльності за сучасних умов госпо¬дарювання.…

 6. Стратегія прідприємства

 7. Інформаційні системи і технології Мета дисципліни: формування  у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на…

 8. Інформаційні системи і технології в бізнесі Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в бізнесі» є формування теоретичних знань з основ створення та…

 9. Підприємництво Метою викладання навчальної дисципліни «Підприємництво» є оволодіння студентами базовими знаннями із питань організації і функціонування…

 10. Інформаційні системи в менеджменті Метою дисципліни є оволодіння студентами основами функціонування системи „Ніксдорф Дельта” та отримання практичного досвіду застосування теоретичних…

 11. Товарознавство Метою викладання навчальної дисципліни «Товарознавство» є оволодіння студентами знаннями щодо дослідження асортименту та якості товарів, щодо…

 12. Економічне і бізнес-моделювання

 13. Оціночна діяльність в морській галузі

 14. Основи підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 15. Біржова та банківська діяльність Мета дисципліни «Біржова та банківська справи» - формування системи знань з організації і функціонування банківського сектору та біржового ринку як…

 16. Комерційне підприємництво Мета дисципліни «Комерційне підприємництво» - формування системи знань з організації і функціонування комплексу комерційної діяльності, умов…

 17. Організація наукових досліджень Метою викладання навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень» є надання студентам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області…

 18. Економіка і бізнес Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка і бізнес» є визначення місця і ролі економічних та управлінських процесів, визначення змісту…

 19. Методологія управління людськими ресурсами туристичної компанії Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія управління людськими ресурсами туристичної компанії» є надання студентам знань, практичних умінь…

 20. Методологія управління підприємствами морського туризму Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія управління підприємствами морського туризму» є надання студентам знань, практичних умінь та…

 21. Методологічні основи та особливості організації морського (річкового) туризму Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам теоретичних знань, практичних умінь і навичок в області організації морських круїзних…

 22. Теоретичні та практичні концепції по формуванню та управлінню морськими туристичними кластерами Метою викладання навчальної дисципліни «Теоретичні та практичні концепції по формуванню та управлінню морськими туристичними кластерами» є надання…

 23. Інформаційні засоби забезпечення стратегічної діяльності підприємств у морському туризмі Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні засоби забезпечення стратегічної діяльності підприємств у морському туризмі» є надання студентам…

 24. Інвестування

 25. Фінансовий менеджмент

Наверх