Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів

на денну та заочну форми навчання

  • прийом документів з 26 липня до 21 серпня;
  • строки проведення вступних фахових випробувань з 22 серпня до 26 серпня;
  • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 29 серпня;
  • зарахування до складу студентів за державним замовленням - не пізніше 30 серпня;
  • зарахування до складу студентів за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 02 вересня.

Перелік необхідних документів

Заява про вступ до ОНМУ з визначенням напряму підготовки.

До заяви додаються:

  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатку до нього;
  • 4 фотокартки разміром 3 х 4 см;
  • дві копії паспорта;
  • дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за згодою абітурієнта).

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192  «Будівництво та цивільна інженерія» (детально про спеціальність)  
Факультет: «Воднотранспортних і шельфових споруд»

Ліцензійний обсяг 40 місць
Очна форма навчання
Бюджет 15 місць
Вартість за перший рік навчання 9300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 8830 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Програма вступних іспитів

 

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Спеціальність: 194  «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» (детально про спеціальність)  
Факультет: «Воднотранспортних і шельфових споруд»

Ліцензійний обсяг 40 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 9300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 8830 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Програма вступних іспитів

 

Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133  «Галузеве машинобудування»
(детально про спеціальність)
Факультет: «Портового інжинірингу»

Ліцензійний обсяг 80 місць
Очна форма навчання
Бюджет 10 місць
Вартість за перший рік навчання 9300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 8830 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Програма вступних іспитів
Програма вступних іспитів (співбесіда)

 

Суднобудування

Спеціальність: 135  «Суднобудування» (детально про спеціальність)
Факультет «Суднобудування, інформаційні технології і системотехніка»

Ліцензійний обсяг 50 місць
Очна форма навчання
Бюджет 15 місць
Вартість за перший рік навчання 9300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 8830 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Програма вступних іспитів

 

Річковий та морський транспорт

Спеціальність: 271  «Річковий та морський транспорт» ("Судноводіння", "Експлуатація суднових енергетичних установок") (детально про спеціальність)
Факультет: «Судномеханічний»

Ліцензійний обсяг 230 місць
Очна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 18100 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 17190 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

Програма вступних іспитів

Програма вступних іспитів (додатковий)

Річковий та морський транспорт (Інтелектуальні системи на річковому та морському транспорті)

Спеціальність: 271  «Річковий та морський транспорт» (Інтелектуальні системи на річковому та морському транспорті) (детально про спеціальність)
Факультет: «Судномеханічний»

Ліцензійний обсяг 20 місць
Очна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 9300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 8830 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

Програма вступних іспитів

Програма вступних іспитів (додатковий)

Транспортні технології

Спеціальність: 275.01 «Транспортні технології»(на морському та річковому транспорті") (детально про спеціальність)
Факультет: «Транспортних технологій та систем»

Ліцензійний обсяг 80 місць
Очна форма навчання
Бюджет 18 місць
Вартість за перший рік навчання 16900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 15300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

Програма вступних іспитів

Програма вступних іспитів (додатковий)

Компьютерні науки

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» (детально про спеціальність) 
Факультет «Суднобудування, інформаційні технології і системотехніка»

Ліцензійний обсяг 40 місць
Очна форма навчання
Бюджет  20 місць
Вартість за перший рік навчання 9300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість за перший рік навчання 8830 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Програма вступних іспитів
Програма вступних іспитів (спеціалізація)

Освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціалізацією "Інтелектуальні транспортні системи"

Робочий навчальний план за спеціалізацією "Інтелектуальні транспортні системи"

 

Право

Економіка

Спеціальність: 051  «Економіка» (детально про спеціальність) 
Факультет: «Економіки та управління»

Ліцензійний обсяг 50 місць
Очна форма навчання
Бюджет 5 місць
Вартість за перший рік навчання 16900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 15300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Програма вступних іспитів
Програма вступних іспитів (співбесіда)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (детально про спеціальність)
Факультет: «Економіки та управління»

Ліцензійний обсяг 50 місць
Очна форма навчання
Бюджет 10 місць
Вартість за перший рік навчання 16900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 15300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Програма встпних іспитів

Менеджмент

Спеціальність: 073 «Менеджмент»("Логістичний менеджмент" (детально), "Управління проектами" (детально))
Факультет: «Економіки та управління»

Ліцензійний обсяг 100 місць
Очна форма навчання
Бюджет 10 місць
Вартість за перший рік навчання 16900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 15300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

Програма вступних іспитів

Програма вступних іспитів (співбесіда)

Туризм

Спеціальність: 242 «Туризм (детально про спеціальність)
Факультет: «Транспортних технологій та систем»

Ліцензійний обсяг 100 місць
Очна форма навчання
Бюджет
Вартість за перший рік навчання 15900 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість за перший рік навчання 14300 грн.
Термін навчання 1 рік 4 місяці

Програма вступних іспитів

Програма вступних іспитів (додатковий)

 

Програма вступного іспиту з англійської мови

Наверх