Терміни прийому заяв, проведення вступних іспитів, зарахування до складу студентів

На денну форму навчання:

 • прийом документів з 12 липня до 26 липня (для осіб, що мають складати вступні іспити, з 12 липня до 20 липня);
 • вступні іспити з 21 липня до 26 липня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників не пізніше 12:00 - 01 серпня (за результатами співбесіди – 24 липня);
 • строки вибору вступниками місця навчання (подача оригіналів документів):
  - за державним замовленням – не пізніше 12 годин 05 серпня;
  - за кошти юридичних та фізичних осіб - 10 серпня;
  - за результатами співбесіди –- не пізніше 12 години 24 липня.
 • термін зарахування вступників:
  - за державним замовленням – не пізніше 12 години 07 серпня;
  - за кошти юридичних та фізичних осіб - не пізніше 11 серпня;
  - за результатами співбесіди –- не пізніше 12 години 26 липня.

На заочну форму навчання:

 • прийом документів із 25 липня до 25 серпня (для осіб, що мають складати вступні іспити, з 25 липня до 18 серпня);
 • вступні іспити з 21 серпня до 25 серпня;
 • термін оприлюднення рейтингових списків вступників - 29 серпня;
 • вибір місця навчання вступниками здійснюється до 18:00 - 01 вересня;
 • зарахування до складу студентів за кошти юридичних та фізичних осіб - не пізніше 05 вересня.

Перелік необхідних документів

Підчас подання заяви в паперовій формі вступник подає особисто:

 • копію документу державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката базового рівня зовнішнього незалежного оцінювання;
 • 2 копії документу, що посвідчує особу та громадянство;
 • 4 фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • дві копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Копії документів завіряються за оригіналом Приймальною комісією ОНМУ або в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), оригінали документа про освітній рівень та додатка до нього, оригінали сертифікатів, військовий квиток або посвідчення про приписку для юнаків, вступник пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені чинним законодавством України.

Зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за наказом ректора після закінчення зарахування на місця держзамовлення.

Інформація за спеціальностями:

Комп'ютерні науки

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» 
Факультет «Суднобудування, інформаційні технології і системотехніка»

Ліцензійний обсяг 175 місць
Очна форма навчання
Бюджет  47 місць
Вартість навчання за весь період 35100 грн.
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість навчання за весь період 26320 грн.
Вартість за перший рік навчання 5980 грн.
Термін навчання 4 роки 4 місяці
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Галузеве машинобудування

Спеціальність: 133  «Галузеве машинобудування»
Факультет: «Портового інжинірингу»

Ліцензійний обсяг 125 місць
Очна форма навчання
Бюджет 50 місць
Вартість навчання за весь період 35100 грн.
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість навчання за весь період 26320 грн.
Вартість за перший рік навчання 5980 грн.
Термін навчання роки 4 місяця
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика(базовий рівень)

Менеджмент

Спеціальність: 073 «Менеджмент»("Логістичний менеджмент", "Управління проектами")
Факультет: «Економіки та управління»

Ліцензійний обсяг 100 місць
Очна форма навчання
Бюджет 10 місць
Вартість навчання за весь період 60000 грн.
Вартість за перший рік навчання 13500 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість навчання за весь період 45000 грн.
Вартість за перший рік навчання 11250 грн.
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Річковий та морський транспорт

Спеціальність: 271  «Річковий та морський транспорт» ("Судноводіння", "Експлуатація суднових енергетичних установок")
Факультет: «Судномеханічний»

Ліцензійний обсяг 500 місць
Очна форма навчання
Бюджет 37 місць
Вартість навчання за весь період 68200 грн.
Вартість за перший рік навчання 15300 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Бюджет 0 мест
Вартість навчання за весь період 61380 грн.
Вартість за перший рік навчання 13950 грн.
Термін навчання роки 4 місяця
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Право

Спеціальність: 081 «Право»
Факультет: «Юридичний»

Ліцензійний обсяг 100 місць
Очна форма навчання
Бюджет 10 місць
Вартість навчання за весь період 70800 грн.
Вартість за перший рік навчання 15900 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість навчання за весь період 53100 грн.
Вартість за перший рік навчання 11545 грн.
Термін навчання роки 6 місяців
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Історія України (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Будівництво та цивільна інженерія

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  
Факультет: «Воднотранспортних і шельфових споруд»

Ліцензійний обсяг 85 місць
Очна форма навчання
Бюджет 40 місць
Вартість навчання за весь період 35100 грн.
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість навчання за весь період 26325 грн.
Вартість за перший рік навчання 5265 грн.
Термін навчання 5 років
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Суднобудування

Спеціальність: 135 «Суднобудування» 
Факультет «Суднобудування, інформаційні технології і системотехніка»

Ліцензійний обсяг 220 місць
Очна форма навчання
Бюджет 43 місць
Вартість навчання за весь період 35100 грн.
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість навчання за весь період 26320 грн.
Вартість за перший рік навчання 5980 грн.
Термін навчання роки 4 місяці
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Транспортні технології

Спеціальність: 275 «Транспортні технології»(на морському та річковому транспорті")
Факультет: «Транспортних технологій та систем»

Ліцензійний обсяг 450 місць
Очна форма навчання
Бюджет 75 місць
Вартість навчання за весь період 60000 грн.
Вартість за перший рік навчання 13500 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість навчання за весь період 45000 грн.
Вартість за перший рік навчання 10465 грн.
Термін навчання роки 3 місяця
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Економіка

Спеціальність: 051 «Економіка» 
Факультет: «Економіки та управління»

Ліцензійний обсяг 50 місць
Очна форма навчання
Бюджет 10 місць
Вартість навчання за весь період 60000 грн.
Вартість за перший рік навчання 13500 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість навчання за весь період 45000 грн.
Вартість за перший рік навчання 11250 грн.
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або географія (базовий рівень)

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  
Факультет: «Судномеханічний»

Ліцензійний обсяг 50 місць
Очна форма навчання
Бюджет 18 місць
Вартість навчання за весь період 35100 грн.
Вартість за перший рік навчання 7900 грн.
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Математика (базовий рівень)
Іноземна мова або фізика (базовий рівень)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Спеціальність: 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Факультет: «Економіки та управління»

Ліцензійний обсяг 50 місць
Очна форма навчання
Бюджет 10 місць
Вартість навчання за весь період 60000 грн.
Вартість за перший рік навчання 13500 грн.
Термін навчання роки
Заочна форма навчання
Бюджет місць
Вартість навчання за весь період 45000 грн.
Вартість за перший рік навчання 11250 грн.
Термін навчання роки
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Історія України (базовий рівень)
Іноземна мова або математика (базовий рівень)

Психологія

Спеціальність: 053 «Психологія»
Факультет: «Юридичний»

Загальний ліцензійний обсяг 100 місць
Очна форма навчання
Бюджет 0 місць
Вартість навчання за весь період 53 350  грн.
Вартість за перший рік навчання 12000 грн.
Термін навчання 4 роки
Заочна форма навчання
Вартість навчання за весь період
Вартість за перший рік навчання 9000 грн.
Термін навчання роки 6 місяців
Перелік необхідних сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти
Українська мова та література (базовий рівень)
Історія України (базовий рівень)
Іноземна мова або біологія (базовий рівень)

Наявність бюджетних місць та вартість навчання вказані станом на 2016 р.

Наверх