Під час навчання за спеціальністю «Економіка» формуються професійні компетенції з бізнес-моделювання, обґрунтування проектних рішень, організації операційної діяльності та внутрішньогосподарських виробничих відносин, консультування з економічних питань.

Підготовка фахівців з економіки здійснюється із застосуванням сучасних форм і методів навчання.

Економіст підприємства - це фахівець, який здійснює економічний аналіз господарської діяльності підприємства, розробляє методи щодо забезпечення режиму економії, підвищення ефективності робіт, виявлення резервів та попередження втрат і непродуктивних витрат, більш раціонального використання всіх видів ресурсів.

Економіст підприємства - це фахівець із фундаментальною підготовкою в галузі економіки, який має високий загальний рівень культури та лідерські якості, належний науковий потенціал для широкого вибору конкретних напрямків практичної діяльності.

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня бакалавр:

 • Регіональна економіка
 • Політекономія
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Економіка підприємства
 • Підприємництво
 • Управління витратами
 • Основи економіки морського транспорту
 • Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 • Планування і контроль на підприємстві
 • Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Потенціал і розвиток підприємства
 • Стратегія підприємства
 • Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств
 • Управління потенціалом підприємства
 • Економіка та організація портового господарства
 • Економіка та організація діяльності сервісних підприємств морського транспорту
 • Економіка та організація діяльності судноплавних компаній
 • Ціноутворення
 • Економіка й організація діяльності підприємств морського транспорту;
 • Техніка та технологія транспорту;
 • Економічна безпека підприємства тощо.

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня магістр

Основні дисципліни, що вивчають студенти рівня Ph.D.

Випускники цієї спеціальності можуть працювати:

 • у сфері економіки та управління на підприємствах усіх галузей господарювання і різних форм власності на посадах: економіста, аналітика, фінансиста, бухгалтера, консультанта з економічних питань, керівника підприємства тощо;
 • а також, у сфері підприємств морського транспорту на посадах: крюінг-менеджера, експедитора, морського агента тощо.

Наші випускники працюють:

 • у портах,
 • у судноплавних компаніях,
 • у стивідорних компаніях,
 • у крюїнгових компаніях,
 • у туристичних компаніях,
 • в експедиторських компаніях,
 • в агентських компаніях,
 • у консалтингових компаніях,
 • у банках і на інших підприємствах і організаціях.

Факультет економіки і управління готує:

Бакалаврів 


Термін підготовки: денна форма навчання - 4 роки; заочна - 4 роки.

Спеціалістів


Термін підготовки: денна форма навчання - 1 рік; заочна - 1 рік 6 місяців.

Магістрів


Термін підготовки: денна форма навчання - 1 рік 6 місяців; заочна - 1 рік 6 місяців.

 

Наверх