Наукові розробки на кафедрі виконуються за наступними темами:

  • Держбюджетна НДР: «Методичне забезпечення маркетингової діяльності підприємств морського транспорту» (Керівник НДР: Лапкіна Інна Олександрівна).
  • Кафедральна НДР, яка виконується в межах робочого часу: «Проектно-орієнтоване управління підприємствами морського транспорту».

В рамках спільної операційної програми «Чорноморський басейн 2007-2013» співробітниками кафедри приймається участь у Міжнародному проекті «Створення міжвузівського центру управління, оцінки та запобігання екологічним та технологічним ризикам на Чорному морі» та проводяться наступні роботи:

  • відкрито спеціалізацію «Управління ризиками» на базі спеціальності «Управління проектами»;
  • співробітник кафедри доц. Ковтун Т.А. приймала участь у семінарах, що проводилися у Інституті Чорного моря (Болгарія, Бургас, жовтень 2014р.) та Морському університеті Констанци (Румунія, Констанца, лютий 2014р.), де виступала з лекцією «Аналіз і класифікація аварійних морських подій», яка включена в спільний (український, болгарський та румунський) методичний посібник по управлінню екологічними та технічними ризиками на Чорному морі.

Професор Лапкіна І.О. є членом експертної ради секції 13 «Авіаційна техніка і транспорт» МОН України. Проводить експертизу науково-дослідних робіт, також вона є постійним членом редакційних колегій збірників наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті», «Методи та засоби розвитку транспортних систем», «Вісник Одеського національного морського університету», які входять до Переліку фахових видань.

Викладачі кафедри щорічно приймають участь в Міжнародних науково-практичних конференціях. Під керівництвом Української асоціації управління проектами "УКРНЕТ" у 2012 р. викладачі кафедри проф. Лапкіна І.О., проф. Руденко С.В., проф. Шахов А.В., доц. Семенчук К.Л. слухали майстер клас Президента Ассоціації Проектного Менеджменту Японії – PhD, PMP Хироши Танака, та Президента Української Асоціації Проектного Менеджменту – PhD, PMP, проф., д.т.н. Бушуєва С.Д., на тему: "Розвиток бізнесу на основі інжинірінгових та інноваційних проектів", який відбувся базі холдигової компанії "Мікрон". В 2013 р. 17 членів кафедри прийняли участь у майстер-класі «Управління інноваційними проектами і програмами на основі системи знань Р2М», який проводився в ОНМУ під керівництвом «УКРНЕТ» та при участі почесного професора ОНМУ доктора Хироши Танака (Японія), та отримали відповідні сертифікати.

В 2013 р. співробітниками кафедри (проф. Лапкіна І.О., доц. Бондар А.В.) отримано авторське свідоцтво на твір.

В травні 2014 р. представник кафедри приймав участь у роботі Круглого столу «Взаємодія різних видів транспорту в морських портах» в рамках «Міжнародного транспортного тижня 2014».

На кафедрі регулярно проводить свою роботу фаховий науковий семінар «Проектний менеджмент у транспортних системах». В рамках семінару слухаються дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук.

На кафедрі за ініціативою доц. Яценка О.В. проводився конкурс кращих курсових проектів за дисциплінами «Дослідження операцій» та «Логістика», присвячених пам’яті видатного вченого-викладача, завідувача кафедри в момент її заснування, Громового Е.П., який здійснив значний внесок в розвиток кафедри і транспортної науки в цілому.

Організація навчальної роботи здійснюється по 39 дисциплінах всіх форм навчання на 3-х факультетах: «Транспортні технології та системи», «Юридичний» та «Воднотранспортні та шельфові споруди». Викладаються також дисципліни слухачам ЦПОтаПК за спеціальностями «ОПУТ» та «УП».

Наверх