У науково-дослідній роботі кафедри економіки підприємства і підприємництва на морському транспорті бере участь весь науково-педагогічний склад кафедри, а також аспіранти та студенти.

За період з 2003 по 2014 рік викладачами кафедри було захищено 3 докторські дисертації, аспірантами, здобувачами та викладачами кафедри - 8 кандидатських дисертацій.

  Науково-викладацький склад кафедри регулярно публікує наукові роботи в професійних збірниках наукових праць, а також в аналітичних виданнях:
 • «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті»;
 • «Економічні інновації»;
 • «Вісник економіки транспорту і промисловості»;
 • «Економічний аналіз»;
 • «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету;
 • «Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту»;
 • Журнал «Порты Украины»;
 • Журнал «Транспорт»;
 • Журнал «Capital Express» та інші
  За останні роки були опубліковані актуальні наукові праці співробітників кафедри:
 • Жихарева В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний: монография / В.В. Жихарева. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2010. – 480 с. 
 • Власенко О.С. Методичний підхід до регулювання оплати праці на підприємствах морського транспорту / О.С. Власенко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 37. – Одеса: ОНМУ, 2011. – С. 71 - 81.
 • Власенко О.С. Мотивация персонала на разных этапах трудовой карьеры / О.С. Власенко // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Ялта: РВНЗ КГУ, 2012. – С. 26-31.
 • Власенко О.С. Особенности восприятия морских круизов потенциальными потребителями / О.С. Власенко // Транспорт. – Киев. – 2014. - № 9 (800). – С. 58 - 62.
 • Власенко О.С. Профессиональный менеджмент – образовательный момент / О.С. Власенко // Сб. науч. трудов «Современные направления теоретических и прикладных исследований». – Одесса: Черноморье, 2010. – С. 57 – 64.
 • Власенко О.С. Роль человеческого капитала в повышении эффективности развития предприятий транспорта / О.С. Власенко // Транспорт. – Киев. – 2009. - № 29. – С. 60 - 63.
 • Власенко О.С. Теоретико-методологические основы оценки и оптимизации человеческого капитала на морском транспорте / О.С. Власенко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Одеса: ОНМУ, 2010. – С. 54 - 75.
 • Власенко О.С. Трансформация системы морского образования в условиях глобализации / О.С. Власенко // Пріорітети розвитку морегосподарського комплексу в умовах глобалізації : збірник матеріалів круглого столу. – Одеса, 2012. – С. 70 – 75.
 • Воркунова О.В. Пути повышения конкурентоспособности судоходных компаний Украины в условиях кризиса / О.В. Воркунова, Ю.В. Хайминова // Економічні науки: Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2010. – № 6. – С. 65–70.
 • Воркунова О.В. Развитие потенциала судоходных компаний Украины / О.В. Воркунова, В.А. Котлубай, Ю.В. Хайминова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одесса: ОНМУ, 2010. – № 31. – С. 154 – 165.
 • Воркунова О.В. Оценка уровня конкурентоспособности судоходных компаний на основе использования частных индексов / О.В. Воркунова// Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одесса: ОНМУ, 2011. –  № 34. – С. 100–114.
 • Воркунова О.В. Факторы конкурентоспособности предприятий портовой деятельности / О.В. Воркунова, Н.В. Хотеева// Економічні інновації. Транспорт. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. – № 20. – С. 225–234.
 • Гребенник Н.Г.  Перспективы кластерных структур в морской отрасли Украины / В.И. Чекаловец, Н.Г. Гребенник // Транспорт. – 2009. – № 20 (552). – С. 57–62.
 • Гребенник Н.Г.  Предпосылки использования кластерной концепции в портовом хозяйстве Украины / В.И. Чекаловец, Н.Г. Гребенник // Транспорт. – 2009. – № 20 (552). – С. 57–62.
 • Гребенник Н.Г. Морской кластер как инструмент реализации стратегии развития морских портов Украины. / Н.Г. Гребенник // Транспорт. – 2013. – № 21 (761). – С. 69-72.
 • Гребенник Н.Г. Морський кластер як основа економічного розвитку регіону / Н.Г. Гребенник // Щодо стратегічних пріоритетів реалізації потенціалу України як морської держави: аналітична доповідь. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 120-128.
 • Гребенник Н.Г. Напрямки розвитку морського туризму в Одеському регіоні в межах морського кластеру / Н.Г. Гребенник, Г.С. Петіна // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2014. – № 2(47). – С. 186-199.
 • Гребенник Н.Г. Основы оценки эффективности создания и развития морского кластера / Н.Г. Гребенник // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – № 31. – С. 82-86. 
 • Гребенник Н.Г. Основы реализации кластерной концепции в морехозяйственном комплексе Украины. / Н.Г. Гребенник // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2013. – № 1(42). – С. 45-55.
 • Гребенник Н.Г. Особенности использования кластерной концепции в морехозяйственном комплексе Украины / Н.Г. Гребенник //  Пріоритети розвитку морегосподарського комплексу України в умовах глобалізації: аналітична доповідь. – Одеса: Фенікс, 2012. – С. 45–54.
 • Гребенник Н.Г. Перспективы кластерных структур в морской отрасли Украины / В.И. Чекаловец, Н.Г. Гребенник // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 26. – С. 40-43.
 • Гребенник Н.Г. Програма кластеризації в портовій діяльності України / В.І. Вороной, Н.Г. Гребенник, Ю.О. Наврозова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2013. – № 2(43). – С. 16-27.
 • Гребенник Н.Г. Современные подходы к оценке эффективности функционирования субъектов хозяйственной деятельности / Н.Г. Гребенник, М.С. Сочинский // Економічні інновації. Організація, економіка і управління основною експлуатаційною діяльністю транспортного комплексу. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2011. – №46. –С. 118125.
 • Гребенник Н.Г. Факторы привлекательности морского кластера / Н.Г. Гребенник // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2010. – Вип. 31. – С.35-45.
 • Дубовик Н.В. Особенности обеспечения экономической безопасности предприятий морского транспорта / Н.В. Дубовик // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2009. - № 29. - С. 21-40.
 • Дубовик Н.В. Функциональные составляющие экономической безопасности предприятий морского транспорта / Н.В. Дубовик // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2009. - № 30. - С. 5-22.
 • Дубовик Н.В. Формирование системы показателей для оценки вариантов обновления парка портальних кранов / Н.В. Дубовик, Е.Г. Пустовит // Економічні іновації. Актуальні проблеми економіки й управління основною експлуатаційною діяльністью морського транспорту. - Одеса: ІПРЕЕД, 2009. - № 39. - С. 244-249.
 • Дубовик Н.В. Идентификация рисков в цепях поставок / Н.В. Дубовик, А.А. Дубовик // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2011. - № 35. - С. 37-53.
 • Дубовик Н.В. Идентификация затрат на качество продукции транспортного предприятия / Н.В. Дубовик // Економічні інновації. Економіка, організація й управління основною експлуатаційною діяльністю транспортного комплексу. – Одеса: ІПРРЕД, 2012. – №50 – С. 233–238.
 • Дубовик Н.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств сервісної діяльності на морському транспорті / Н.В. Дубовик // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2012. - № (4)41. - С.166-186.
 • Дубовик Н.В. Особливості формування системи показників ефективності розвитку підприємств морського транспортного комплексу / Н.В. Дубовик // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2014. - № 46. - С.84-97.
 • Жихарева В.В. Tonnage tax для судовладельцев Украины / В.В. Жихарева // Транспорт. – 2011. – № 45 (681). – С. 92–100.
 • Жихарева В.В. Глобальный рынок труда моряков: проблемы и решения / В.В. Жихарева // Економічні інновації. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – № 47. – С. 53– 62.   
 • Жихарева В.В. Государственное регулирование инвестиционной деятельности судоходных компаний / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2010. – № 31. – С. 166–180. 
 • Жихарева В.В. К вопросу о создании международного реестра судов Украины / В.В. Жихарева // Транспорт. – 2013. – № 8. – С. 65-66. 
 • Жихарева В.В. Концептуальные подходы к управлению инвестициями в развитие флота судоходных компаний / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2011. – № 35. – С. 5–20. 
 • Жихарева В.В. Международная регистрация судов: перспективы для Украины / В.В. Жихарева // Порты Украины. – 2013. – № 2 (124). – С. 38-40.
 • Жихарева В.В. Мезонинное финансирование пополнения флота и частные судоходные фонды / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2009. –  № 29. – С. 128-139.
 • Жихарева В.В. Методические основы бизнес-планирования пополнения флота / В.В. Жихарева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Інформаційні технології та управління проектами». – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2010. – № 1. – С. 84–86. 
 • Жихарева В.В. Методологические основы управления рисками в инвестиционной деятельности судоходных компаний / В.В. Жихарева // Экономические инновации. Актуальные проблемы развития инфраструктуры производства. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2009. – № 39 – С. 63-70.  
 • Жихарева В.В. Некоторые аспекты регулирования деятельности предприятий морского транспорта Налоговым Кодексом Украины / В.В. Жихарева // Транспорт. – 2011. – № 18–19 (654–655). – С. 69–71.
 • Жихарева В.В. Необходимые и достаточные условия эффективной реализации инвестиционной деятельности судоходных компаний / В.В. Жихарева  // Економічні інновації. – Одеса: ОНМУ, 2010. – № 40. – С. 127–140. 
 • Жихарева В.В. Организационно-экономические аспекты развития портовой деятельности в Украине / В.В. Жихарева // Транспорт. – 2012. – № 21 (709). – С. 63–68. 
 • Жихарева В.В. Особенности формирования цен на морские круизы / В.В. Жихарева // Транспорт. – 2014. – № 5 (796). – С. 56-59.
 • Жихарева В.В. Особенности функционирования пулов в трамповом судоходстве / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2009. – № 30. – С. 148-159. 
 • Жихарева В.В. Подходы к ценообразованию в круизном судоходстве / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2014. – № 1(46). – С. 68-83. 
 • Жихарева В.В. Реформирование организационно-экономической структуры управления морских торговых портов (Зарубежный опыт) / В.В. Жихарева // Транспорт. – 2009. – № 9(541) – С.58-62.
 • Жихарева В.В. Реформирование портовой деятельности в Украине / В.В. Жихарева // Економічні інновації. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – № 49. – С. 120-126. 
 • Жихарева В.В. Риски в инвестиционной деятельности судоходных компаний / В.В. Жихарева // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса: МГУ, 2009. – № 14. – С.86-93.
 • Жихарева В.В. Рынок круизного судоходства: кто есть кто? / В.В. Жихарева // Транспорт. – 2012. – № 3 (691). – С. 68–71. 
 • Жихарева В.В. Современные тенденции развития рынка круизного судоходства / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2012. – № 39. – С. 153-167. 
 • Жихарева В.В. Формирование инвестиционного портфеля судоходной компании / В.В. Жихарева // Вісник економіки транспорту. – Х.: УкрДАЗТ, 2011. – № 35. – С. 129–131.
 • Жихарева В.В. Цикличность фрахтового рынка в контексте управления инвестициями в развитие флота / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2010. – № 32. – С. 25–38.  
 • Жихарева В.В. Экономические аспекты международной регистрации морских судов / В.В. Жихарева // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2012. – № 38. – С. 18–35. 
 • Жихарєва В.В. Економічні аспекти регулювання діяльності підприємств морського транспорту в Україні / В.В. Жихарєва // Економічний аналіз. – Тернопіль: Економічна думка, 2011. – № 9. – Частина 1. – С. 114–116. 
 • Жихарєва В.В. Основные проблемы функционирования торгового флота Украины и пути их решения / В.В. Жихарева // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці-Луцьк: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. II (42). – Частина 2. – Т.1 «Економічні науки». – С. 182–188.
 • Жихарєва В.В. Умови ефективної реалізації інвестицій в розвиток флоту судноплавних компаній / В.В. Жихарєва // Економічний аналіз. – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – № 7. – С. 45–47. 
 • Матвієнко М.В. Амортизаційна політика в стратегічному управлінні морським торговельним портом / М.В. Матвієнко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – № 30. – С. 94-101.
 • Матвієнко М.В. Інноваційна стратегія підприємств морського транспорту / М.В. Матвієнко // Сборник научных трудов Sworld. –– Иваново: МАРКОВА АД. – № 2. – Том 7. – С. 89-94.
 • Матвієнко М.В. Концепції амортизації в управлінні основним капіталом морських торговельних портів / М.В. Матвієнко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2011. – № 36. – С. 102-109.
 • Матвієнко М.В. Особливості податкової амортизації основного капіталу в морських торговельних портах / М.В. Матвієнко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2011. – № 34. – С 71-77.
 • Матвієнко М.В. Побудова ефективної системи управління діяльністю морських торговельних портів / М.В. Матвієнко, Ю.О. Наврозова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2012. – № 38. – С. 94-108.
 • Матвієнко М.В. Теоретичні та практичні аспекти амортизації в морських торговельних портах / М.В. Матвієнко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одесса: ОНМУ, 2010. – № 33. – С. 71-77.
 • Наврозова Ю.А. Оптимизация уровня качества и цены круизного обслуживания / А.М. Холоденко, Ю.А. Наврозова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2010. – - № 32. – С. 37-48.
 • Наврозова Ю.А. SWOT-анализ морских торговых портов Черноморско-Азовского бассейна / Ю.А. Наврозова, Е.В. Грушевская  // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Одеса: ОНМУ, 2011. – № 34. – С. 18-37.
 • Наврозова Ю.А. Оценка дифференциации фрахтового рынка Черноморско-Азовского бассейна / Ю.А. Наврозова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Одеса: ОНМУ, 2011. – № 36. – С. 45-53
 • Наврозова Ю.А. Теоретические и практические аспекты классификации стратегий развития предприятия / Ю.А. Наврозова, И.Д. Лисова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Одеса: ОНМУ, 2011. – № 37. – С. 159-168
 • Наврозова Ю.О. Побудова ефективної системи управління діяльністю морських торговельних портів / Ю.О. Наврозова, М.В. Матвієнко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2012. – № 38. – С. 94-108.
 • Наврозова Ю.А. Аспекты качества обслуживания на контейнерных терминалах / Ю.А. Наврозова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2012. – № 40 – С. 5-12.
 • Наврозова Ю.А. Взаимодействие бизнеса, власти науки и образования в рамках морского кластера / Ю.А. Наврозова // Транспорт. - 2013. – № 22 (762). – С. 62 –64.
 • Наврозова Ю.А. Что могут морские кластеры / Ю.А. Наврозова // Порты Украины. – 2013. – №5(127). – С. 20-21.
 • Наврозова Ю.О. Програма кластеризації в портовій діяльності України // Вороной В.І., Гребенник Н.Г., Ю.О. Наврозова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць. - Вип. (2) 43. – Одеса: ОНМУ, 2013. – С. 16-27.
 • Наврозова Ю.О. Розвиток туризму в умовах нової економіки / Ю.О. Наврозова, О.В. Басюк // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. - Одеса: ОНМУ, 2013. – № (2) 43. – С. 86-97.
 • Наврозова Ю.О. Практичні аспекти управління якістю в морських портах / Ю.О. Наврозова // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2014. – № (2) 47 - С. 26-39.
 • Тростянецкая  Э.В. Понятие стратегии в планировании деятельности предприятия / Э.В. Тростянецкая //  Розвиток  методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2012. –№ 40. – С. 35–41. 
 • Тростянецька Е.В. Вплив організаційної культури на стратегічний розвиток підприємства / Е.В. Тростянецька // Розвиток  методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2014. – – № 47. – С. 152–160.
 • Тростянецька Е.В. Формування антикризового управління в морських портах України / Е.В. Тростянецька // Розвиток  методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2013. – № 43. – С. 54–63.
 • Щербина В.В. Вдосконалення методів управління контейнерним терміналом / В.В. Щербина // Розвиток  методів  управління  та  господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2011. – № 37. – С. 24 – 35
 • Щербина В.В. Економічні аспекти визначення ефективного розміру контейнерного терміналу / В.В. Щербина // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – № 4 – Т. 41.  –  С. 59-62.
 • Щербина В.В. Факторы, влияющие на размер контейнерного терминала / В.В. Щербина // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2012. – № 41. – С. 30-45.
 • Щербина В.В. Формування стратегії розвитку підприємств морського транспорту / В.В. Щербина // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – № 3 – Т. 33.  С. 41-45.
 • Щербина В.В. Эффект масштаба как фактор снижения себестоимости перевозок / В.В. Щербина // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2010. – № 33. – С. 31-41.
 • Яровая Н.В. Диверсификация деятельности морских торговых портов в условиях экономического кризиса / Н.В. Яровая. – К.: Транспорт. – 2009. – № 23(555). –  С. 68-71.
 • Яровая Н.В. Контроллинг как инструмент координации в принятии управленческих решений при ценообразовании / Н.В. Яровая, Н.В.   Рябоволенко // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті – Одеса: ОНМУ, 2014. – № 1(46). – С. 39-53.
 • Яровая Н.В. Организация экономической безопасности предприятий портовой деятельности. / Н.В. Яровая, Е.С. Омельчук // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті – Одесса: ОНМУ, 2010. – № 31. – С. 92-114.
 • Яровая Н.В. Предпосылки реструктуризации портовой деятельности / Н.В. Яровая // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті  – Одеса: ОНМУ, 2009. – № 29. – С. 64-80.
 • Grebennik N. Increasing the competitiveness of not large enterprises of marine transport owing to cooperation / N. Grebennik, V. Ozarinska // Економічні інновації. Організація, економіка і управління основною експлуатаційною діяльністю транспортного комплексу. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – №50 – С. 333-338.
 • Vorkunova O.V. Controlling – coordination instrument for managerial decision-making on pricing// Сборник научных трудов SWorld «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития `2014» / O.V. Vorkunova, N.V. Yarovaya, N.V. Ryabovolenko. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – № 1. – Том 1. – С. 7–11. 
 • Vorkunova O.V. Legal aspects of ensuring the competitivenss of the shipping companies in Ukraine // Економічні інновації. Транспорт. Зб. наук праць / O.V. Vorkunova, N.V. Hoteeva. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – № 20. – С. 172–179.
 • Vorkunova O.V. Potential development of the ukrainian shipping companies in the crisis // Сборник научных трудов SWorld «Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития `2013» / O.V. Vorkunova. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013. – № 3. – Том 1. –  С. 6–10. 
 • Yarovaya N.V. Controlling. Necessity for implementation in the companies / N.V. Yarovaya, N.V. Ryabovolenko // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 – № 3. Том 1. – С. 14-22. 
 • Yarovaya N.V. Perspectives of yacht tourism in  Ukraine / N.V. Yarovaya // Сборник научных трудов SWorld. – Иваново: МАРКОВА АД, 2013 –№ 3. –  Том 1. – С. 10-14. 
 • Zhikhareva V. Qualitative risk assessment in port activity / V. Zhikhareva // Економічні інновації. –  Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. – № 50. – С. 227-232. 
 • Zhikhareva V.V. About establishing of the International Shipping Register of Ukraine / V.V. Zhikhareva // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. – Одеса: ОНМУ, 2013. – № 1 (42). – С. 8-18. 
  Науково-дослідна робота на кафедрі виконується в рамках тем: 
 • «Теоретичні і методологічні засади розвитку системи управління морегосподарським комплексом України».

  Об’єктом дослідження є процес управління морегосподарським комплексом (МГК) України на сучасному етапі реформування економіки країни.

  Предметом дослідження є теоретичні і методологічні засади розвитку системи управління МГК України.

  Метою дослідження є розробка теоретичних і методологічних засад розвитку системи управління МГК України на сучасному етапі реформування економіки країни.

  Виконавці: 

  викладачі: проф. Жихарєва В.В., проф. Кібік О.М., доц. Гребенник Н.Г., доц. Дубовик Н.В., доц. Тростянецька Е.В., доц. Ярова Н.В., доц. Власенко О.С., доц. Наврозова Ю.О., доц. Матвієнко М.В., доц. Щербина В.В., доц. Котлубай В.О, доц. Воркунова О.В., доц. Версанова Г.А.,  ст. викл. Дорошенко А.А., ас. Пустовіт О.Г.;

  аспіранти: Сочинський М.С., Ємельянова К.С., Озаринська В.В., Широков М.А., Наконечний Ю.В., Воєвудський Ю.С., Рябоволенко Н.В., Рудов Т.А., Маляр С.Б.;

  студенти: Плашихіна У.Г., Драгончук Г.С., Дідик Ю.С., Главацька В.В., Тумбрукакі Е.О., Брошева Л.Г., Товчень В.О., Ільків Є.В., Ликова А.В., Бевзенко А.А., Марик Є.О., Островська В.С., Бараніщева О.О., Квятковська Г.К., Гузенко Т.В., Ніколайчук К.В., Кірєєва В.І., Токарєва К.В., Скороход М.В.

 • «Теоретичні засади стратегічного управління розвитком підприємств морського транспортного комплексу».

  Об’єктом дослідження є процес управління морегосподарським комплексом (МГК) України на сучасному етапі реформування економіки країни.

  Об’єктом дослідження є процес управління розвитком підприємств морського транспортного комплексу.

  Предметом дослідження є теоретичні засади управління розвитком підприємств морського транспортного комплексу.

  Метою дослідження є підвищення ефективності розвитку підприємств морського транспортного комплексу шляхом розробки теоретичних засад управління цим розвитком.

  Виконавці: 

  викладачі: проф. Махуренко Г.С., проф. Жихарєва В.В.,  доц. Холоденко А.М., доц. Дубовик Н.В., доц. Щербина В.В., доц. Матвієнко М.В.; доц. Гребенник Н.Г., доц. Наврозова Ю.О., доц. Воркунова О.В., доц. Власенко О.С.; 

  аспіранти: Шпак Н., Рябоволенко Н., Рудов Т., Воевудський Ю., Степанок Н., Степанов В., Коротницький В., Малаксіано М., Абгаш М., Боу-Торган Д., Дімов А., Тихоненко К.; Омельчук К., Озаринська В., Голодницький О., Наконечний Ю., Усенко І.,

  студенти: Козлова Н., Ільків Є.

Кафедра ефективно співпрацює з низкою наукових та науково-дослідних установ, таких як Національний інститут стратегічних досліджень, Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідному інституті морського транспорту «ЧорноморНДІпроект», Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України та ін., А також низкою вітчизняних і зарубіжних ВНЗ. 

Завідуюча кафедрою проф. В.В. Жихарева є членом спеціалізованої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій (спеціалізована рада Д 41.177.01 в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України).

Викладачі кафедри є членами редакційної колегії збірника наукових праць ОНМУ «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті» (проф. В.В. Жихарева, доц. Ю.А. Наврозова); редакційної колегії збірника наукових робіт магістрів факультету економіки та управління ОНМУ «Економіка та управління на морському транспорті» (проф. В.В. Жихарева, доц. Н.Г. Гребенник, доц. Н.В. Дубовик, доц. Ю.А. Наврозова). 

  Викладачі та аспіранти кафедри регулярно беруть участь у міжнародних науково-практичних конференціях:
 • «Сучасні порти – проблеми та рішення»; 
 • «Проблеми розвитку транспортної логістики Інтер-Транслог»;
 • «Проблеми управління, економіки, екології та права щодо розвитку транспортного комплексу України»;
 • «Социально-экономические реформы в контексте европейского выбора Украины»;
 • «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва»;
 • «Проблемы развития транспортной логистики»;
 • «Новости научной мысли»;
 • «Дні науки»;
 • «Фінанси України»;
 • «Правове життя сучасної України» та інші

Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують наукові роботи, беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

На кафедрі щорічно проводиться конкурс студентських наукових робіт «Кращий бізнес-план підприємницького проекту ім. проф. В.І. Чекаловца», в якому беруть участь студенти факультету економіки та управління, факультету транспортних технологій і систем і судномеханічного факультету.

Наверх