1. Управління потенціалом підприємства Мета вивчення дисципліни «Управління потенціалом підприємства» - засвоєння теоретичних і практичних знань про методи і процеси управління…

 2. Методологія наукових досліджень Мета вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень» - засвоєння теоретичних і практичних знань у сфері здійснення наукових досліджень і…

 3. Регіональна економіка Мета вивчення дисципліни «Регіональна економіка» - формування знань про теоретичні і практичні основи територіальної організації продуктивних сил…

 4. Основи економіки морського транспорту Мета вивчення дисципліни «Основи економіки морського транспорту» - формування у студентів знань про організаційно-економічних засади функціонування…

 5. Економіка та організація діяльності судноплавних компаній Мета вивчення дисципліни «Економіка та організація діяльності судноплавних компаній» - оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними…

 6. Міжнародні фрахтові ринки Мета вивчення дисципліни «Міжнародні фрахтові ринки» - оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері професійної…

 7. Зовнішньоторговельні і транспортні операції Мета вивчення дисципліни «Зовнішньоторговельні й транспортні операції» - оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними навичками у сфері…

 8. Техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських робіт Мета вивчення дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування проектно-конструкторських робіт» - оволодіння студентами теоретичними знаннями та…

 9. Планування і контроль на підприємстві Мета вивчення дисципліни «Планування і контроль на підприємстві» - формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів…

 10. Культура ділових відносин Мета вивчення дисципліни «Культура ділових відносин» - формування системи знань з організації ділових стосунків, засад ділового етикету і…

 11. Психологія бізнесу Мета вивчення дисципліни «Психологія бізнесу» - формування у студентів знань про природу психіки людини, формування особистості підприємця, мотивів…

 12. Культура наукової мови Мета вивчення дисципліни «Культура наукової мови» - ознайомлення студентів із сучасною мовною науковою картиною світу, володіння науковим стилем…

 13. Методика викладання економічних дисциплін Метою дисципліни «Методика викладання економічних дисциплін» є отримання студентами теоретичних знань і практичних навичок в галузі викладання…

 14. Економіка та організація діяльності сервісних підприємств морського транспорту Мета дисципліни «Економіка та організація діяльності сервісних підприємств морського транспорту»: надання знань щодо специфіки економічної діяльності…

 15. Основи діяльності підприємств морського транспорту Мета вивчення дисципліни «Основи діяльності підприємств морського транспорту» є формування у студентів знань про особливості функціонування…

 16. Економіка банківської справи Мета вивчення дисципліни «Економіка банківської справи» - засвоєння системи знань в області організації і технології здійснення банками активних і…

 17. Економіка і організація інноваційної діяльності Мета вивчення дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» - формування у студентів знань і навичок раціональної організації та…

 18. Економіка, бізнес і підприємництво Мета вивчення дисципліни «Економіка, бізнес і підприємництво» - формування знань про місце і роль економічних та управлінських процесів, визначення…

 19. Економіка і підприємництво Мета вивчення дисципліни «Економіка і підприємництво» - формування у студентів знань про місце і роль економічних та управлінських процесів, змісті…

 20. Ціноутворення Мета вивчення дисципліни «Ціноутворення» - формування у студентів знань про ціноутворення на транспортні послуги, формування понятійного апарату та…

 21. Економіка підприємства Мета вивчення дисципліни - формування у студентів здатностей самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні…

 22. Економіка та організація портового господарства Мета вивчення дисципліни - оволодіння студентами теоретичними знаннями і практичними навичками в галузі функціонування підприємств портової…

 23. Підприємництво Мета вивчення дисципліни – одержання фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок по організації підприємницької діяльності з поглибленим…

 24. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань та навичок стосовно обґрунтування господарських…

 25. Економіка і фінанси підприємства Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової…

 26. Основи економіки морського транспорту Метою дисципліни є формування у студентів системи спеціальних знань про сутність економічних процесів на підприємствах морського транспорту, навичок…

 27. Управління витратами Мета вивчення дисципліни - придбання студентами знань про закономірності формування витрат підприємства за видами, центрам відповідальності та носіям…

 28. Стратегія підприємства Мета вивчення дисципліни - освоєння студентами теоретичних знань в галузі планування розвитку підприємства, методів і інструментів розробки і…

 29. Економіка морського транспорту Мета вивчення дисципліни - дати студентам уявлення про сутності економічних процесів на підприємствах морського транспорту, навчити їх здійснювати…

 30. Економіка і організація пасажирських перевезень Мета вивчення дисципліни - оволодіння слухачами теоретичними знанями і практичними навичками організації і технології пасажирських перевезень, а…

 31. Економіка будівництва Мета вивчення дисципліни «Економіка будівництва» - засвоєння теоретичних знань і практичних навичок в галузі економіки будівництва, у тому числі…

 32. Основи економіки підприємництва Мета вивчення дисципліни «Основи економіки підприємництва» - оволодіння студентами знань в галузі господарювання підприємств, економічного механізму…

 33. Економічна безпека підприємства Мета вивчення дисципліни «Економічна безпека підприємства» - формування теоретичних знань та практичних навичок економічного характеру щодо…

 34. Економіка малого бізнесу Мета вивчення дисципліни «Економіка малого бізнесу» - оволодіння студентами теоретичних знань у формуванні основних економічних показників діяльності…

Наверх