"Експлуатація морських портів" - випускаюча кафедра факультету транспортних технологій і системи. Вона була заснована в 1951 році і тоді отримала назву «Організація і механізція вантажних робіт», її організатором і завідувачем став досвідчений педагог, почесний працівник морського флоту, к.т.н., доц. Т.С. Смолянкін.

На початку 80-х рр. XX ст. кафедра отримала нову назву - «Експлуатація морських портів».

Свого часу тут працювали керівники різних рангів пароплавств і портів, зокрема почесні працівники морського флоту Т.С. Смолянкін, М.С. Татаренко, О.К. Томас, М.Ф. Котов, Ю.О. Волконовіч, В.С. Сенько, Н.П. Павлюк, В.В. Данків, І.І. Мільман і ін.

Напрямки розвитку кафедри визначаються вимогами сучасного ринку праці в Україні, в першу чергу в транспортній галузі.

За свою історію кафедра підготувала сотні фахівців, які очолили морські та річкові порти, організували найбільші приватні підприємства морського бізнесу.

З 2015 року кафедрою керує к.т.н., доц. Е.В. Кирилова. На кафедрі «Експлуатація морських портів» читаються дисципліни для підготовки бакалаврів «Транспортні технології» (спеціальність: 6.070101), фахівців і магістрів за спеціальностями «Транспортні системи» (7.07010101, 8.07010101) і «Організація перевезень та управління на транспорті» (7.07010102, 8.07010102).

Сьогодні на кафедрі викладаються такі дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Загальний курс транспорту», «Техніка і технологія морського транспорту», «Взаємодія видів транспорту», «Вантажні перевезення (Вантажознавство)», «Технологія вантажних робіт», «Основи управління портами »,«Основи портового виробництва»,«Інтегровані транспортні системи»,«Проблеми управління портами»,«Транспортні операції»,«Взаємодія порту з клієнтурою», «Внутрішньопортове оперативне управління »,«Технологія вантажних операцій», «Основи портового виробництва» , «Організація перевезень та портової діяльності», «Транспортні засоби», «Транспортні операції», «Портова конкуренція» і «Проблеми портової конкуренції».

Завідуючий кафедрою «Експлуатація морських портів»
Кирилова 
Олена Вікторівна
 
кандидат технічних наук, доцент

 

Режим роботи кафедри «Експлуатація морських портів»

понеділок – п'ятниця: 8.30 – 17.30

технічна перерва: 12.00 – 13.00

Контакти кафедри «Експлуатація морських портів»

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, ауд. 317 лаб. корп.

Телефон: + 38 (048) 729-31-37

Наверх