Наукові розробки кафедри охоплюють проблеми експлуатації портів і спрямовані на удосконалення методології управління портами, взаємодії флоту і портів в логістичних ланцюгах, а саме: підвищення ефективності використання потужностей портів і ефективності капітальних вкладень в технічне переозброєння, оптимізація використання виробничих і трудових ресурсів порту, проблем забезпечення ефективного функціонування і розвитку морських портів України.

Наверх