У 2017 році у складі Одеського національного морського університету шляхом об’єднання факультету транспортних технологій і систем та факультету економіки і управління створено навчально-науковий інститут морського бізнесу – сучасний освітній комплекс, здатний скласти гідну конкуренцію будь-якому навчальному закладу країни

Сучасне розуміння морського бізнесу включає побудову системи ділових відносин між усіма учасниками транспортного процесу з метою організації ефективної системи доставки вантажів і пасажирів. На міжнародному рівні підготовку фахівців з даного напрямку здійснюють такі знамениті ВНЗ, як Оксфордський університет, Лідський університет, Женевський інститут фінансів і менеджменту, Технічний університет прикладних наук Вільдау, Університет Манчестер Метрополітан.

Унікальність Інституту морського бізнесу ОНМУ підтверджується можливістю підготовки фахівців з найбільш затребуваних на сьогоднішній день спеціальностях - «Транспортні технології (на морському і річковому транспорті)», «Туризм», «Економіка», «Менеджмент (логістичний менеджмент), «Менеджмент (управління проектами)», «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» і «Магістр» денної та заочної форми навчання. Для тих студентів, у яких після закінчення магістратури виникне бажання займатися науковою діяльністю є можливість влитися в дружній колектив молодих вчених ВНЗ та вступити до аспірантури з подальшим отриманням наукового ступеня доктора філософії.

Фундаментом якісної підготовки кадрів для морського бізнесу є науково-педагогічна еліта, яка спілкується зі студентами не тільки в межах лекційних та практичних занять, а й в рамках консультаційної роботи та позанавчальної діяльності. Студенти щорічно в період навчання проходять практику в провідних транспортних організаціях держави.

У відмінників навчання є можливість удосконалювати свої знання в зарубіжних ВНЗ. Умови такого навчання гарантуються угодами між ОНМУ і вищими навчальними закладами Європи, Азії, Північної Америки.

Крім компетентнісного підходу, Інститут морського бізнесу наповнює студентське життя різноманітними інтелектуальними конкурсами, бізнес-тренінгами, діловими іграми, майстер-класами з залученням провідних фахівців – директорів великих транспортно-експедиторських, логістичних, фінансових організацій, начальників структурних підрозділів портів, фахівців судноплавних компаній.

Ділячись своїм досвідом, вони відкривають для майбутніх випускників Інституту морського бізнесу ОНМУ цікаві напрямки розвитку морської галузі та окреслюють місце кожного з них у транспортній галузі, що динамічно розвивається.

Перспективність навчання в Інституті морського бізнесу ОНМУ не викликає сумнівів.

З першого дня занять студент занурюється в атмосферу висококласного рівня викладання. Що сказати – використання передових технологій навчання, інноваційних методик піднесення навчального матеріалу дозволяють розвинути у студента здатність самостійно аналізувати інформацію, вносити пропозиції щодо поліпшення рівня функціонування транспортної системи в рамках написання магістерських робіт і виконання наукових проектів. Формування чіткості мислення і унікального властивості презентаційного відтворення отриманих знань - фактор, який відрізняє наших випускників.

З нетерпінням чекаємо Вас! Впевнені, що навчання в Інституті морського бізнесу відкриє для Вас унікальну можливість відправитися в подорож під назвою «Студентське життя Одеського національного морського університету», після закінчення якого Вам будуть відкриті двері в усі престижні транспортні компанії національного і міжнародного рівня.

Директор навчально-наукового інституту морського бізнесу
Марков
Валерій Вадимович

проректор ОНМУ з науково-педагогічної роботи,
професор, к.т.н., доктор транспорту, академік ТАУ,
дійсний член інституту фрахтових брокерів (Великобританія),
інституту морської інженерії, науки і технології (Великобританія), морського інституту (Великобританія), член географічного товариства США

Заступник директора навчально-наукового інституту морського бізнесу -
Решетков Дмитро Миколайович, кандидат технічних наук, професор (каб. 310 лаб. корп. ОНМУ)

Відповідальні за напрямками роботи:

  • за організацію навчального процесу - Чебанова Тетяна Євгенівна, доцент (каб. 309 лаб. корп. ОНМУ);
  • за наукову роботу та міжнародну діяльність - Михайлова Юлія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент (каб. 316 лаб. корп. ОНМУ);
  • за позанавчальну роботу - Пітерська Варвара Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент (каб. 317 лаб. корп. ОНМУ).

 

Положення про інститут

Режим роботи навчально-наукового інституту морського бізнесу

Понеділок - п'ятниця: 8.15 - 17.00

технічна перерва: 12.15 - 13.00

Контакти навчально-наукового інституту морського бізнесу

Адреса: 65029, м. Одеса, вул. Мечникова, 34, каб. 311 лаб. корпусу ОНМУ.

Телефони: (048) 728-31-28, (048) 728-31-24.


Наверх